Wolontariusze na biegu

Organizacja tak dużego wydarzenia wymaga zaangażowania bardzo wielu osób. Mamy szczęście, że od lat współpracują z nami odpowiedzialne grupy młodzieży i dorosłych.
BARDZO DZIĘKUJEMY
!!! 

Biuro Zawodów i Depozyt
- I LO im Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

Oznakowanie trasy
- ZS Ogólnokształcących nr 2 im. D. Kniaźnina w Puławach

Obstawa trasy
- Zespół Szkół Technicznych w Puławach oraz Związek Strzelecki oddział Puławy

Meta
- 48 Drużyna Harcerska im. Joanny D'Arc

Zabezpieczenie rowerowe
- Cycling Team Mostostal Puławy

Meta Niepodległości/Punkt Kibicowania
- ZS Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach oraz Dom Dziecka Puławy