Oświadczenia

Każdy Uczestnik przy odbiorze pakietu startowego otrzyma do podpisania oświadczenie
o stanie zdrowia, o zapoznaniu się z regulaminem zawodów oraz o możliwosci przetwarzania jego danych osobowych dla potrzeb organizacji i uczestniczenia w I Biegu Azotowym.

NIEPEŁNOLETNI uczestnicy przychodzą do biura zawodów z opiekunem.
Opiekun osobiscie podpisuje zgodę na ich uczestnictwo w biegu swojego dziecka.

W przypadku, gdy inna osoba odbiera pakiet startowy w biurze zawodów MUSI przynieść upoważnienie
od uczestnika i jego własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Druki można pobrać poniżej, wypełnić, podpisać i ... gotowe!
Wszystkie druki będą dostępne w biurze zawodów.

Upoważnienie 

Oświadczenie o zdrowiu uczestnika

Oświadczenie Opiekuna osoby niepełnoletniej

BIURO ZAWODÓW czynne będzie:

dnia 16 czerwca (sobota) na stadionie MOSIR przy ul. Hauke-Bosaka w godz. 14.00 do 19.00

dnia 17 czerwca (niedziela) przy ul. I. Mościckiego w okolicach startu w godz. 12.00 do 14.00

UWAGA!
w dniu 17 czerwca będzie możliwy jedynie odbiór pakietów startowych.
NIE będzie zapisów!