Logo Działamy - Aktywizujemy - Rozwijamy

Projekty i Akcje

Ambasadorzy Konkursu Aktywność Kobiet 2015

5x1

Znamy nowych lubelskich Ambasadorów Konkursu Aktywność Kobiet!

Znamienite osoby dołączyły dzisiaj do grona Ambasadorów Konkursu.
Nominacje Pana Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pani Ilony Antoniszyn Klik - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki zostały wręczone 16 listopada na Debacie "Kobieta jest...".
Otrzymali je:
Prof. Grażyna Ginalska
Tomasz Kwiatkowski
Bożena Kiedrowska
Agnieszka Krawiec
Prof. Andrzej Kidyba

Serdecznie Gratulujemy!
Zapraszamy do GALERII zdjęć, autorstwa Doroty Sitkowskiej, z wręczenia nominacji.
A poniżej przedstawiamy sylwetki nowych Ambasadorów:

Grayna Gliska wwwProf. dr hab. Grażyna Ginalska ? wieloletnia Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, była Prezes Zarządu Medical Inventi Spółka z o.o. (obecnie S.A.). Jest współautorką wynalazku dotyczącego innowacyjnego materiału kościozastępczego do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów mechanicznych lub procesów chorobowych. Za ten wynalazek i pracę nad jego komercjalizacją otrzymała wiele nagród i wyróżnień: Nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO - OMPI) za Najlepszy Wynalazek opracowany przez Kobietę Wynalazcę (2013), Nagrodę Grand Prix Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców na międzynarodowych targach wynalazczości w Brukseli (2013), złoty medal z wyróżnieniem Eureka 2013 nadany przez Jury 62 International Trade Fair for Technological Innovation Brussels, nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej (2014). Inne wyróżnienia to: Wynalazczyni Roku w IV edycji konkursu Urzędu Patentowego RP (2011), Kobieta Lubelszczyzny w dziedzinie nauka (2011), Medal Prezydenta Miasta Lublin (2012), Tytuł ?Bene Meritus Terrae Lublinensi? (2013), Innowator Nauki i Biznesu (2014) w Konkursie Lewiatana ?Innowator?, ?Renoma roku 2013? w kategorii Wynalazca (2014), Nagroda Gospodarcza Prezydenta miasta Lublin

w kategorii Innowacyjność (2014), ?Twórca Innowacji 2014? w kategorii ?Nowe technologie?, Nagroda Naukowa ?Marii Curie? przyznana przez Kapitułę Nagrody UMCS (2014), Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu nadany przez Polski Klub Biznesu (2015). Jest odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką honorową ?Za zasługi dla ochrony zdrowia?. Za przysporzenie dobrego imienia Uczelni oraz wybitny wkład w rozwój naukowy otrzymała w 2015r. Medal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Boena Kiedrowska wwwBożena Kiedrowska - lekarz weterynarii, specjalista chorób psów i kotów, dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Lublinie, właścicielka Specjalistycznej Przychodni dla Zwierząt "Poliwet". Pasją jej jest pomoc zwierzętom, opieka i ich leczenie.

Podjęła szereg działań edukacyjnych mając ma względzie poprawę losu zwierząt i uczyniła schronisko znaczącym w Polsce ośrodkiem promowania idei ?Mądrej Adopcji?.
Z organizowanych zajęć edukacyjnych korzysta rocznie ok. 1500 uczestników.

Wielu studentów i doktorantów odbywa tu praktyki i staże zawodowe. Schronisko stało się miejscem spotkań ludzi, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny.

Powstają Koła i Kluby Przyjaciół Schroniska a także działa efektywny i prestiżowy wolontariat. Każdego roku znajduje dom ok. 1000 psów i ok. 450 kotów, wzrasta liczba udanych adopcji.                       

Utworzyła Lubelskie Egzotarium, łączące w sobie funkcje schroniska, centrum rehabilitacji i ośrodka edukacyjnego oraz unikatowe oczko wodne dla żółwi ozdobnych, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Jej działalność została doceniona i nagrodzona przez kapitułę plebiscytu Dziennika Wschodniego w konkursie Kobieta Przedsiębiorcza 2014.

Andrzej Kidyba wwwProf. zw. dr hab. Andrzej Kidyba - Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS). Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego
i Handlowego UMCS (2006 ? obecnie), prawnik, nauczyciel akademicki. Od 24 lat pełni również funkcję Prezesa Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR).

Od początku swej drogi zawodowej czynnie uczestniczy w promocji województwa lubelskiego w kraju i za granicą, podejmując szereg inicjatyw i aktywności w celu wspierania rozwoju Regionu Lubelskiego.

Jest cenionym ekspertem dla instytucji rządowych. Recenzował Kodeks Spółek Handlowych dla Sejmu RP, był współautorem projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w ustawie ?O swobodzie działalności gospodarczej?, ekspertem Komisji Sejmowych w tym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Obecnie jest Członkiem Zespołu Eksperckiego przy Ministrze Skarbu Państwa.

Jest również członkiem Rad Programowych czasopism: Przegląd Prawa Handlowego, Glosa, Radca Prawny, Monitor Prawa Handlowego w Warszawie. Jest stałym felietonistą Gazety Prawnej. Godnym podkreślenia jest również fakt, iż prof. dr hab. Andrzej Kidyba jest uznanym, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, Arbitrem w Sądach Arbitrażowych.

Od roku 2007 pełni urząd Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec
w Lublinie, wzmacniając pozycję Miasta Lublin jako ośrodka międzynarodowej współpracy dyplomatycznej.

Prof. Andrzej Kidyba został uhonorowany licznymi odznaczeniami, do najważniejszych należą: Złoty Krzyż Zasługi; Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego; Odznaka Honorowa ?Zasłużony dla Województwa Lubelskiego? przyznana również przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Uhonorowany został Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę. Jest Generalnym Dyrektorem Górniczym III stopnia od grudnia 2014r. Ambasador Województwa Lubelskiego 2014, honorowy tytuł za szczególne osiągniecia w promocji Lubelszczyzny w kraju i za granicą.

Agnieszka Krawiec wwwAgnieszka Krawiec ? dziennikarka Radia Lublin, specjalizująca się w tematach społeczno-kulturalnych. Ma na koncie setki audycji i reportaży radiowych (oraz telewizyjnych), promujących aktywność
i pozytywny wizerunek osób
z niepełnosprawnością. Od kilku lat radiowo zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kobiecą, prezentując sylwetki kobiet sukcesu, pokazując różnorodne kobiece działania
i zachęcając do rozwoju. Na antenie Radia Lublin prowadzi autorskie audycje ?Dzień kobiet? oraz magazyn filmowy ?W kinie
w Lublinie?. Autorka radiowego cyklu wywiadów oraz bloga www.kobiecaekstraklasa.pl.

Agnieszka Krawiec z wykształcenia jest polonistką i logopedką. Z dziennikarstwem związana od studiów. Zaczynała od współpracy z młodzieżową redakcją radiową, współtworzyła pismo ?Spojrzenia?, a nawet publikowała w tygodniku? ?Niedziela? J. Nagrywała felietony dla Telewizji Puls i TVP Lublin. Była wolontariuszką w lubelskich stowarzyszeniach, koordynatorką wielu przedsięwzięć; prowadziła warsztaty z zakresu praw człowieka jako edukatorka Polskiej Akcji Humanitarnej. Do dziś szczególnie sobie ceni pracę z młodzieżą i prowadzi dla nich szkolenia m.in. z zakresu dziennikarstwa
i etyki w mediach.

Z Radiem Lublin jest związana od 14 lat. Lubi pracę w studiu, przed mikrofonem, ale jeszcze bardziej sobie ceni rozmowy ze słuchaczami, wywiady, spotkania reporterskie
i poznawanie nowych osób.

 Tomasz Kwiatkowski wwwTomasz Kwiatkowski

pochodzi z Biłgoraja. Absolwent Wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista chirurgii ogólnej. Ukończył podyplomowe studia MBA MPH w akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prezes zarządu Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów S.A." od 8 lat wykładowca na kursie zarzadzanie w ochronie zdrowia w SGH w Warszawie. Od 1999 roku aktywnie pracuje
w obszarze reformy systemu ochrony zdrowia. Wieloletni doradca Ministra Zdrowia
i stały doradca Sejmowej Komisji Zdrowia. Aktywny członek Konfederacji Zdrowego Starzenia, współautor Białej Księgi Zdrowego Starzenia - raportu na temat polityki senioralnej. Pasjonat Lubelszczyzny. Zainteresowania: rodzina i wnuki a osobiście turystyka motocyklowa (członek klubu Doctor Ryders), fotografia ( 4 indywidualne wystawy).

facebook_page_plugin
2018  Fundacja BezMiar   globbers joomla templates