Logo Działamy - Aktywizujemy - Rozwijamy

Projekty i Akcje

Panel Kobieta na Wsi - Kobieta w Mieście

4 to 1

Reprezentują różne organizacje, prowadzą różne działania, pracują w różnych środowiskach, ale łączy je jedno - AKTYWNOŚĆ.

Przedstawiamy Panelistki, które rozpoczną dyskusję o godzinie 11.00 w temacie roli współczesnej kobiety na wsi i w mieście:

Anna Augustyniak.

Sekretarz Województwa Lubelskiego. W latach 2010-2014 Dyrektor Kancelarii Marszałka. Pracownik administracji samorządowej z dwudziestopięcioletnim stażem. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zdrowia Publicznego ? Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Służby Publicznej na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem w Lublinie. Pracowała w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.  

Anna Augustyniak prywatnie jest matką dwóch synów. Wywodzi się z Sobieskiej Woli, małej miejscowości w gminie Krzczonów. Aktywnie wspiera inicjatywy charytatywne.  Bardzo ważne są dla niej kwestie społeczne, dotyczące przede wszystkim poprawy sytuacji pokrzywdzonych przez los dzieci oraz aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych. Propaguje dziedzictwo kulturalne i regionalne, które jest szczególnie bliskie jej sercu. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje w działaniach na rzecz miasta i regionu, które są dla niej priorytetem. 
Jej zaangażowanie w kultywowanie tradycji zostało dostrzeżone nie tylko na Lubelszczyźnie.
Za swoją działalność na rzecz promocji produktów lokalnych i regionalnych została uhonorowana w 2015 roku Kluczem do Polskiej Spiżarni - prestiżowym, ogólnopolskim wyróżnieniem za zasługi dla kultywowania dziedzictwa kulinarnego przyznawanym przez Ministra Rolnictwa, Związek Województw RP i Krajową Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Odznaczona Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Honorowym Krzyżem ?Za Wybitne Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej? oraz Srebrną Odznaką  ?Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego?.

Iwona Przewor

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.
Od blisko 15 lat zaangażowana na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Partnerka w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych. Kosowska & Przewor. Spółka Partnerska. Aktywnie działa w obszarze polityki społecznej poprzez pomoc prawną, współpracę międzyinstytucjonalną oraz ze specjalistami z różnych dziedzin jako inicjatorka i realizatorka interdyscyplinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Od 8 lat jest pomysłodawczynią oraz siłą napędową Forum Kobiet Aktywnych ? corocznej konferencji upowszechniającej i promującej aktywność kobiet z terenów wiejskich w różnych sferach życia społeczno ? kulturowego. Ekspert oraz doradca w obszarach aktywizacji kobiet
ze środowisk wiejskich. Pasją jej są kobiety, którym stwarza możliwości doświadczania siebie
w różnych sytuacjach. Uważa, że kobiety są siłą napędową rozwoju społecznej i siłę tą powinny wykorzystać do wprowadzania stałych zmian.

Certyfikowany trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa, ale także aktywizacji społeczności lokalnej, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz organizacji inicjatyw lokalnych.

Katarzyna Wierzbowska

przedsiębiorca społeczny, współzałożycielka, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, inicjatorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, mentorka, współzałożycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych Black Swan. 

Ma 20 letnie doświadczenie w marketingu, komunikacji, PR i CSR, jest też niezależnym konsultantem.
Z wykształcenia cybernetyk, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, uzyskała dyplom typu MBA programu Copernic na francuskich uczelniach m.in. Institut d?Etudes Politiques i Ecole de Mines de Paris.

Realizuje sie w pracy charytatywnej na rzecz NGOsów, wspierając je w obszarze komunikacji
i pozyskiwania funduszy. Była Wiceprezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Prywatnie szczęśliwa żona i matka 3 dzieci. Entuzjastka zdrowego trybu życia.

Wioletta Wilkos

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.
Ekonomistka od lat związana z zagadnieniami pozyskiwania funduszy europejskich, przewodnicząca Rady Gospodarczej przy Staroście Kraśnickim, członek Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, Powiatowej Rady Zatrudnienia, Powiatowej Rady Kobiet oraz Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Integruje środowisko wiejskie poprzez organizację m.in. corocznego FESTIWALU KULINARIÓW i SZTUKI LUDOWEJ, seminariów, warsztatów, spotkań okolicznościowych m.in. DNI KOBIET, rajdów rowerowych, wyjazdów studyjnych z których skorzystało setki mieszkańców województwa lubelskiego. Prowadzi szereg działań promujących tradycje kulinarne oraz kulturowe. które inicjuje razem z producentami oraz mieszkańcami (wydarzenia lokalne, wojewódzkie, targi krajowe, konkursy, wydawnictwa), uwzględniając również współpracę międzynarodową z krajami UE.

Doświadczenie opiera również na realizacji szeregu projektów szkoleniowych, doradczych, inwestycyjnych, stażowych pozwalających uzyskać dodatkowe umiejętności i zatrudnienie. Ponadto współpracuje z jednostkami szkolnymi na różnym etapie nauczania począwszy od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne co pozwoliło na wyposażenie szeregu placówek oraz wzbogacenie oferty dla maluchów i starszych uczniów.

Pomysłodawczyni szeregu konkursów w których biorą udział mieszkańcy powiatu kraśnickiego m.in. Przedsiębiorca Aktywny Lokalnie, Lider Roku, konkursów fotograficznych Poznaj Swój Region, konkursów artystycznych dla Zespołów ? Kabaretów z terenu powiatu kraśnickiego, Konkursy kulinarne.

facebook_page_plugin
2018  Fundacja BezMiar   globbers joomla templates